przykładowE  REALIZACJE

 PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE

 • Przebudowa drogi gminnej nr 191002 wraz z odwodnieniem i budową zatoki autobusowej w m. Napierki, gm. Janowiec Kościelny
 • Przebudowa drogi gminnej – ulicy Krótkiej w miejscowości Chwarstnica
 • Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy ulicy Olkuskiej w Kluczach
 • Przebudowa drogi gminnej – ulicy Trentowskiego w Świnoujściu w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej
 • Przebudowa drogi w Wilczyńcu (do granicy z Gminą Dobrzyca)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4171P – ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4171P – ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim w zakresie włączenia w drogę krajową nr 15
 • Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego
 • Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 436 (dz. nr 106) na działkę nr 116/2 w m. Chrząstowo
 • Budowa drogi w Wilczyńcu (do mieszkań socjalnych) wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
 • Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych z drogi krajowej nr 15 do działek nr 464/2 i 465/2 położonych w m. Jarocin
 • Budowa parkingu w ramach przedsięwzięcia “Budowa budynku handlowo-usługowego na działce o numerze ewidencyjnym 188/1 położonej przy ulicy Wolności w Rydzynie”

 • Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4803P do działki nr 188/1 w m. Rydzyna
 • Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 443 (ul. Św. Ducha) na działkę nr 1591 w m. Jarocin
 • Przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego przy ul. Kurpiowskiej w Jarocinie

 • Przebudowa drogi gminnej – ul. Dworcowej w Strzebiniu
 • Rozbudowa drogi gminnej – ul. Piaskowej w Strzebiniu

 • Utwardzenie powierzchni gruntu działek przy cmentarzu komunalnym nr 3 przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy

 • Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym nr 3 przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy

 • Przebudowa zjazdu publicznego do działki nr 263/6 w pasie drogowym drogi powiatowej nr P 1464D w ramach budowy parkingu przy cmentarzu komunalnym nr 3 przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy

 • Budowa drogi gminnej – ul. Targowej w Środzie Śląskiej

 • Utwardzenie nawierzchni gruntowej na dz. ewid. nr 19/3 przy ul. Targowej w Środzie Śląskiej

 • Budowa zjazdu indywidualnego do działki nr 97/3 w pasie drogowym drogi  powiatowej nr 4311P (dz. nr 195/2 i 250) w m. Czermin

 • Przebudowa dróg gminnych: ul. Drzeżdżona, ul. Fenikowskiego i ul. Piłata we Władysławowie

 • Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce nr 135 w m. Osiek
 • Budowa zjazdu indywidualnego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4203P – ul. Siedlemińskiej do budynku mieszkalnego na działce nr 814/17 w m. Jarocin
 • Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr 814/17 przy ul. Siedlemińskiej w m. Jarocin
 • Projekt budowlany parkingu na 120 miejsc postojowych w ramach budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Warszawskiego w  Ostrowie Wlkp.
 • Budowa drogi gminnej w Strefie Aktywności Gospodarczej – podstrefa Kostomłoty
 • Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego z częścią usługowo – handlową zlokalizowanego na działce nr 1/4 przy ul. Wrocławskiej w m. Jarocin
 • Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce nr 241/7 w m. Koźminiec
 • Budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce nr 208/31 przy ul. Miętowej w m. Gowarzewo, gm. Kleszczewo

 PROJEKTY STAŁEJ I TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania przyłącza kablowego nN do zasilania działki numer 356/1 przy ul. Głównej w Siedleminie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania przyłącza kablowego niskiego napięcia nn-0,4kV do działki numer 840 przy ul. Siedlemińskiej w Jarocinie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy parkingu przy ul. Sienkiewicza w Jarocinie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wymiany słupów elektroenergetycznych wraz z przewodami w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4204P, tj. ul. Wolności w m. Golina, gm. Jarocin
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy linii kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową typu STEK w m. Radlin, gm. Jarocin
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego do zasilania działki o nr 506/1 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3740P Bieździadów – Żerków
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym podziałowym w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4210P Cerekwica-Strzyżewko w miejscowości Cerekwica Nowa
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy linii kablowej nN wraz z przyłączami oraz na czas demontażu przewodów napowietrznej linii nN w pasie drogowym dróg powiatowych nr 3678P, nr 4190P oraz nr 4264P w m. Żerków i Żółków
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy linii kablowej nN do zasilania działki nr 840 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4203P Jarocin – Siedlemin w m. Jarocin
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci gazowej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Rumiankowej dz. nr 444/23 oraz w ul. Miętowej w Krotoszynie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci gazowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5197P ul. Kamiennej dz. nr 2841/6 oraz w ul. Skalnej w Krotoszynie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci gazowej wraz z przyłączami w pasie drogowym dróg gminnych: ul. Śląskiej dz. nr 5906, ul. Okrężnej dz. nr 3593 i 5799 oraz ul. Lubuskiej dz. nr 3570/10 w Krotoszynie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci gazowej z przyłączami w pasie drogowym dróg gminnych: ul. Mazowieckiej dz. nr 5816/2 i ul. Wielkopolskiej dz. nr 5800/2 oraz w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Słowiańskiej dz. nr 5734 w Krotoszynie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy gazociągu ś/c w ulicach Gajcego, Rokicińskiej, Wybickiego, Modrzejewskiej, Iłłakowiczówny, Przylesie oraz Rzepichy w Łodzi
 • Projekt stałej organizacji ruchu w ramach przedsięwzięcia “Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy włączenia drogi powiatowej nr 2907P w drogę krajową nr 11 w ramach budowy obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 436 (dz. nr 106) na działkę nr 116/2 w m. Chrząstowo”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy sieci elektroenergetycznej w zakresie wymiany przewodów i słupów w sąsiedztwie pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w m. Witaszyczki
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza gazu w miejscowości Jarocin, ul. Św. Ducha w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków
 • Projekt stałej organizacji ruchu w ramach przedsięwzięcia “Budowa drogi w Wilczyńcu (do mieszkań socjalnych) wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2907P – ul. Radlinieckiej w m. Mieszków
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci gazowej wraz z przyłączami gazu w pasie drogowym dróg gminnych ul. Bohaterów Monte Cassino dz. nr 6100, ul. Armii Krajowej dz. nr 6081/1, ul. Batalionów Chłopskich dz. nr 6060 w Krotoszynie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy odcinka drogi klasy Z łączącego ul. Wrocławską z ul. Bema oraz ul. Wrocławską z ul. Śródmiejską i przebudowa ul. Wrocławskiej (od ul. Powstańców Wielkopolskich do mostu na rzece Lipinka) oraz ul. Śródmiejskiej (od parkingu do ul. Wojska Polskiego) w zakresie wydzielenia ścieżki rowerowej w Jarocinie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych z drogi krajowej nr 15 do działek nr 464/2 i 465/2 położonych w m. Jarocin”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego nN do zasilania działki nr 72/2 w pasie drogowym drogi powiatowej 4267 P Brzóstków
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza gazu do budynku przy ul. Poznańskiej 8 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4360P w m. Pleszew
 • Projekt stałej organizacji ruchu w celu oznakowania dojazdu do Zakładu Przemysłu Mięsnego Biernacki przy drodze krajowej nr 15 w Golinie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego nN do zasilania działki nr 91, budowy linii kablowej nN wraz ze złączami  kablowo-pomiarowymi oraz przebudowy istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej Nn w m. Komorze Przybysławskie w pasie drogowym drogi powiatowej 4192 P Komorze Przybysławskie – Kotlin
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia do dz. 227/8 i 224/1 oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej w obrębie stacji 47-438 w pasie drogowym drogi powiatowej 4200P w m. Wilcza, gm. Kotlin
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu nawierzchni jezdni ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 4172P i 4173P w m. Zakrzew, gm. Jarocin
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budoway przyłącza kablowego niskiego napięcia nN – 0,4kV (do zasilania działki nr 109/31, 109/32) w pasie drogowym drogi powiatowej 4213P, tj. ulicy Bema oraz w pasie drogowym dróg gminnych, tj. ul. Piaskowej i ul. NSZZ Solidarności w Jarocinie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4181P ul. Żerkowskiej w m. Jarocin do zasilania działki nr 60/5
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci wodno-kanalizacyjnych dla osiedla domów 1-rodz. w północnej części m. Żerkowa w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3740P i 4261P
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy Dworcowej w Kotlinie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3678P w m. Dobieszczyzna do zasilania działki nr 249/1
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3742P ul. Dworcowej w m. Mieszków do zasilania działki nr 96/26
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3742P ul. Górki w m. Żerków do zasilania działki nr 634/1
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 443 (ul. Św. Ducha) na działkę nr 1591 w m. Jarocin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Wymiana słupów elektroenergetycznych oraz napowietrznej linii zasilającej w ciągu ul. Szubianki i ul. Węglowej w Jarocinie”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Wymiana słupów elektroenergetycznych oraz napowietrznej linii zasilającej w ciągu drogi powiatowej nr 4199P w m. Wola Książęca”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Wymiana słupów elektroenergetycznych oraz napowietrznej linii zasilającej w ciągu drogi powiatowej nr 4202P w m. Prusy”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa sieci gazowej PE dn63 wraz z przyłączem gazu PE dn25 w ciągu ul. Żniwnej i Chabrowej w Jarocinie”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa linii kablowej SN oraz NN w pasie drogowym drogi powiatowej 4204P (dz. 251/2 i 261/1) oraz w pasie drogowym dróg gminnych (dz. 251/1 i 261/2) w m. Siedlemin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego NN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4197P do zasilania działki nr 54/6 w m. Racendów”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa linii kablowej NN w pasie drogowym drogi powiatowej 4203P – ul. Siedlemińskiej w m. Jarocin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego NN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4268P do zasilania działki nr 69/1 w m. Kadziak”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4803P do działki nr 188/1 w m. Rydzyna”

 • Projekt stałej organizacji ruchu w ramach przedsięwzięcia “Budowa drogi gminnej – ul. Targowej w Środzie Śląskiej”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa drogi gminnej – ul. Targowej w Środzie Śląskiej”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego w pasie drogowym drogi powiatowej 4184 P Mieszków – Zalesie do zasilania działki nr 100/3 w m. Zalesie”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego w pasie drogowym drogi powiatowej 4195 P Bachorzew – Kurcew do zasilania działki nr 17/4 w m. Wola Książęca”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania umocnienia pobocza z elementów granitowych przy krawędzi ronda nr 1 przy obwodnicy Jarocina”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4181P ul. Jarocińskiej do działki nr 44/2 w m. Annapol”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 (działka nr 721/1) wraz z wymianą istniejącego słupa na działce nr 783 w m. Jaraczewo”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Wymiana słupów i przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3742P – ul. Radlińskiej w m. Mieszków”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Wymiana słupów i przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4207 P w m. Wojciechowo”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4213P – ul. Bema do zasilania działek o nr ewid. 1104/2, 1106/2, 1107, 1108/1, 1109/4 i 1111/4 w m. Jarocin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa zjazdu indywidualnego do działki nr 97/3 w pasie drogowym drogi  powiatowej nr 4311P (dz. nr 195/2 i 250) w m. Czermin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4204P – ul. Wolności do zasilania działki nr 205 w m. Golina”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków (działka nr 114) do zasilania działki nr 167/2 w m. Wronów”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4206P – ul. Spółdzielczej (działka ewid. nr 376/1) do zasilania działki ewid. nr 160/10 w m. Potarzyca”

 • Projekt stałej organizacji ruchu na wewnętrznej drodze dojazdowej w Siejewie, gm. Zduny

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4204P – ul. Głównej (działka ewid. nr 345) do zasilania działki ewid. nr 356/2 w m. Siedlemin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2907P – ul. Radlinieckiej (działka ewid. nr 40/5) do działki ewid. nr 239/4 w m. Mieszków”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Wymiana słupów i przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Estkowskiego w m. Jarocin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Wymiana słupów i przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej w sąsiedztwie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4193P – ul. Długiej oraz drogi powiatowej nr 4194P – ul. Mostowej w m. Łuszczanów”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia w pasie drogowym drogi krajowej nr 15 (działka nr 92) w m. Golina”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 442 do zasilania działki nr 2/2 w m. Stara Kaźmierka”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 – ul. Kolejowej oraz w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Ogrodowej w m. Jaraczewo”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz z wymianą istniejącego złącza kablowego oraz demontażem istniejącego kabla zasilającego w pasie drogowym drogi krajowej nr 11 w m. Wyszki”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłączy kablowych niskiego napięcia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4198P do zasilania przyległych działek w m. Wyszki”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa dwóch przyłączy wodociągowych oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 443 – dz. nr 99 w m. Jarocin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4213P – ul. Bema do działek o nr ewid. 1107 i 1108/1 w m. Jarocin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dróg gminnych – ul. Serafina Niedbały i ul. Popiełuszki w m. Jarocin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4193P do zasilania działki nr 501/1 przy ul. Długiej w m. Łuszczanów”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN do zasilania działki nr 49/3 oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3678P i 4186P oraz w pasie drogowym drogi gminnej nr 618107P w m. Chrzan”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “udowa przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3742P do zasilania działki nr 245 w m. Radlin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa linii kablowej SN oraz NN w pasie drogowym drogi powiatowej 4204P oraz w pasie drogowym dróg gminnych w m. Siedlemin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4194 P (dz. ewid. nr 106/2 i 103) do zasilania działki o nr ewid. 41/4 w m. Tarce”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi gminnej nr 611038P – ul. Łąkowej oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4183P do zasilania działki nr 33/5 w m. Nosków”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa zjazdu indywidualnego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4172 P – ul. Zakrzewskiej do działki o nr ewid. 114/4 w m. Golina”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN do zasilania działki nr 731/2 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4217 P – ul. Chrobrego w m. Jarocin”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN do zasilania działki nr 397/6 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4183 P – ul. Dworcowej w m. Góra”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN do zasilania działki nr 182/1 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4204 P – ul. Głównej w m. Siedlemin”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa chodnika i przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej – ul. Kościelnej oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego i trzech zjazdów w pasie drogowym dróg gminnych – ul. Spokojnej i Słonecznej w Komornikach”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 442 – ul. Wrzesińskiej (km 34+245 – km 34+255) w m. Gizałki”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa sieci kablowej średniego napięcia w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Wojska Polskiego w m. Jarocin”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej – ul. Golskiej do zasilania działki nr 687 w m. Jaraczewo”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 376/4 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4173 P (dz. nr 34) w m. Zakrzew”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa linii kablowej nN wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej w pasie drogowym dróg powiatowych nr 2906 P oraz 4181 P w m. Paruchów”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4203P – ul. Siedlemińskiej do zasilania działek ewid. nr 838/1, 838/2, 838/3, 838/4 i 839 w m. Jarocin”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłączy kablowych nN w pasach drogowych dróg powiatowych nr 4201 P i 4198 P do zasilania działek ewid. nr 23/1 i 79/1 w m. Wyszki”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3742 P – ul. Górki do działek ewid. nr 634/1, 634/2 i 634/3 w m. Żerków”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4207P – ul. Szkolnej do zasilania działki nr 276/2 w m. Rusko”
 • Projekt stałej organizacji ruchu w ramach przedsięwzięcia “Budowa drogi gminnej w Strefie Aktywności Gospodarczej – podstrefa Kostomłoty”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4192P do zasilania działki ewid. nr 560/1 w m. Kretków”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa linii kablowej nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3741 P (dz. ewid. nr 321) w m. Wilkowyja”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Przebudowa linii napowietrznej nN w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 442 (ul. Wrzesińskiej) oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie w m. Tomice”

 OBSZAR WYKONYWANYCH USŁUG

 

Województwo wielkopolskie:

Chodzież, Margonin, Szamocin, Czarnków, Krzyż Wielkopolski, Trzcianka, Wieleń, Czerniejewo, Gniezno, Kłecko, Trzemeszno, Witkowo, Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pogorzela, Poniec, Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice, Wielichowo, Jarocin, Żerków, Stawiszyn, Kalisz, Kępno, Dąbie, Kłodawa, Koło, Przedecz, Konin, Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno, Ślesin, Czempiń, Kościan, Krzywiń, Śmigiel, Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Sulmierzyce, Zduny, Osieczna, Rydzyna, Leszno, Międzychód, Sieraków, Lwówek, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń, Oborniki, Rogoźno, Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Raszków, Grabów nad Prosną, Mikstat, Ostrzeszów, Łobżenica, Piła, Ujście, Wyrzysk, Wysoka, Chocz, Dobrzyca, Pleszew, Poznań, Buk, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Stęszew, Swarzędz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Rawicz, Słupca, Zagórów, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, Wronki, Środa Wielkopolska, Dolsk, Książ Wielkopolski, Śrem, Dobra, Tuliszków, Turek, Gołańcz, Skoki, Wągrowiec, Wolsztyn, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września, Jastrowie, Krajenka, Okonek, Złotów

Województwo dolnośląskie:

Bolesławiec, Nowogrodziec, Bielawa, Dzierżoniów, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Głogów, Góra, Wąsosz, Bolków, Jawor, Jelenia Góra, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Kamienna Góra, Lubawka, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Legnica, Chojnów, Prochowice, Leśna, Lubań, Olszyna, Świeradów-Zdrój, Lubin, Ścinawa, Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń, Milicz, Bierutów, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Twardogóra, Jelcz-Laskowice, Oława, Chocianów, Polkowice, Przemków, Strzelin, Wiązów, Środa Śląska, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Świebodzice, Żarów, Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Żmigród, Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Brzeg Dolny, Wołów, Wrocław, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Sobótka, Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok, Bogatynia, Pieńsk, Węgliniec, Zawidów, Zgorzelec, Świerzawa, Wojcieszów, Złotoryja

Województwo kujawsko-pomorskie:

Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, Brodnica, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Koronowo, Solec Kujawski, Bydgoszcz, Chełmno, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Grudziądz, Łasin, Radzyń Chełmiński, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Dobrzyń nad Wisłą, Lipno, Skępe, Mogilno, Strzelno, Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Szubin, Piotrków Kujawski, Radziejów, Rypin, Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Nowe, Świecie, Toruń, Chełmża, Tuchola, Wąbrzeźno, Włocławek, Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Kowal, Lubień Kujawski, Lubraniec, Barcin, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Żnin

Województwo lubuskie:

Babimost, Bytom Odrzański, Cybinka, Czerwieńsk, Dobiegniew, Drezdenko, Gorzów Wielkopolski, Gozdnica, Gubin, Iłowa, Jasień, Kargowa, Kostrzyn nad Odrą, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Lubniewice, Lubsko, Łęknica, Małomice, Międzyrzecz, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Nowogród Bobrzański, Ośno Lubuskie, Rzepin, Skwierzyna, Sława, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szlichtyngowa, Szprotawa, Świebodzin, Torzym, Trzciel, Witnica, Wschowa, Zbąszynek, Zielona Góra, Żagań, Żary

Województwo łódzkie:

Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Biała Rawska, Błaszki, Brzeziny, Drzewica, Działoszyn, Głowno, Kamieńsk, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Krośniewice, Kutno, Łask, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Opoczno, Ozorków, Pabianice, Pajęczno, Piotrków Trybunalski, Poddębice, Przedbórz, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rzgów, Sieradz, Skierniewice, Stryków, Sulejów, Szadek, Tomaszów Mazowiecki, Tuszyn, Uniejów, Warta, Wieluń, Wieruszów, Wolbórz, Zduńska Wola, Zelów, Zgierz, Złoczew, Żychlin

Województwo opolskie:

Baborów, Biała, Brzeg, Byczyna, Dobrodzień, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gogolin, Gorzów Śląski, Grodków, Kędzierzyn-Koźle, Kietrz, Kluczbork, Kolonowskie, Korfantów, Krapkowice, Leśnica, Lewin Brzeski, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Olesno, Opole, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Praszka, Prószków, Prudnik, Strzelce Opolskie, Ujazd, Wołczyn, Zawadzkie, Zdzieszowice

Województwo pomorskie:

Brusy, Bytów, Chojnice, Czarna Woda, Czarne, Czersk, Człuchów, Debrzno, Dzierzgoń, Gdańsk, Gdynia, Gniew, Hel, Jastarnia, Kartuzy, Kępice, Kościerzyna, Krynica Morska, Kwidzyn, Lębork, Łeba, Malbork, Miastko, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Pelplin, Prabuty, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia, Skarszewy, Skórcz, Słupsk, Sopot, Starogard Gdański, Sztum, Tczew, Ustka, Wejherowo, Władysławowo, Żukowo

Województwo śląskie:

Będzin, Bielsko-Biała, Bieruń, Blachownia, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Imielin, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Kalety, Katowice, Kłobuck, Knurów, Koniecpol, Koziegłowy, Krzanowice, Krzepice, Kuźnia Raciborska, Lędziny, Lubliniec, Łaziska Górne, Łazy, Miasteczko Śląskie, Mikołów, Mysłowice, Myszków, Ogrodzieniec, Orzesze, Piekary Śląskie, Pilica, Poręba, Pszczyna, Pszów, Pyskowice, Racibórz, Radlin, Radzionków, Ruda Śląska, Rybnik, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Skoczów, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Strumień, Szczekociny, Szczyrk, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Toszek, Tychy, Ustroń, Wilamowice, Wisła, Wodzisław Śląski, Wojkowice, Woźniki, Zabrze, Zawiercie, Żarki, Żory, Żywiec

Województwo zachodniopomorskie:

Barlinek, Barwice, Białogard, Biały Bór, Bobolice, Borne Sulinowo, Cedynia, Chociwel, Chojna, Choszczno, Czaplinek, Człopa, Darłowo, Dębno, Dobra, Dobrzany, Drawno, Drawsko Pomorskie, Dziwnów, Golczewo, Goleniów, Gościno, Gryfice, Gryfino, Ińsko, Kalisz Pomorski, Kamień Pomorski, Karlino, Kołobrzeg, Koszalin, Lipiany, Łobez, Maszewo, Mieszkowice, Międzyzdroje, Mirosławiec, Moryń, Myślibórz, Nowe Warpno, Nowogard, Pełczyce, Płoty, Polanów, Police, Połczyn-Zdrój, Pyrzyce, Recz, Resko, Sianów, Sławno, Stargard Szczeciński, Stepnica, Suchań, Szczecin, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Trzcińsko-Zdrój, Trzebiatów, Tuczno, Tychowo, Wałcz, Węgorzyno, Wolin, Złocieniec