O NAS

„Pracownia projektowa wykonuje zarówno projekty koncepcyjne, kompletne wielobranżowe dokumentacje budowlane, jak również projekty wykonawcze. Specjalizujemy się w projektach branży drogowej, jak również sanitarnej, elektrycznej, oraz teletechnicznej, które związane są z infrastrukturą drogową.
W ramach prowadzonej działalności oferujemy kompleksowy zakres usług obejmujący cały proces inwestycyjny, tj. obsługę formalno-prawną w zakresie uzyskania wszelkich dokumentów związanych z procesem inwestycyjnym, opracowanie kompletnej technicznej dokumentacji projektowej, jak również sprawowanie nadzorów inwestorskich czy pełnienie funkcji kierownika budowy.”