projekty               nadzory

Pracownia projektowa wykonuje zarówno projekty koncepcyjne, kompletne wielobranżowe dokumentacje budowlane, jak również projekty wykonawcze. Specjalizujemy się w projektach branży drogowej, jak również sanitarnej, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej.

 

W ramach prowadzonej działalności oferujemy kompleksowy zakres usług obejmujący cały proces inwestycyjny, tj. obsługę formalno-prawną w zakresie uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, opracowanie kompletnej technicznej dokumentacji projektowej, jak również sprawowanie nadzorów inwestorskich czy pełnienie funkcji kierownika budowy.